Misyon-Vizyon ve Temel İlkeler

MİSYON

Federasyonun misyonu Türkiye’de mevcut ‘Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve Tedarikçi Dernekleri’ ve üyeleri arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmektir.
Federasyon, kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmek için çalışır.


VİZYONÜlkenin sağlık sistemi ve ekonomisine en üst seviyede katkı sağlamayı ilke edinmiş, etik değerleri her türlü ticari kazancın önünde tutan ve bu amaçlar etrafında örgütlenmesini tam anlamıyla sağlamış bir sektör yaratmak
TEMEL İLKELER

Etik Değerler
Federasyon etik değerlerin her türlü ticari kazancın üzerinde tutulması için çalışır.
Şeffaflık
Federasyonun tüm faaliyetlerinin ilgili taraflar tarafından izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve eleştirilebilmesini sağlayacak mekanizmalar sürekli işler halde olma zorunluluğu vardır.
Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
Adalet

Federasyon yönetimi üye dernekler ve derneklere üye firmalar arasında ayrım yapmaz.
Sektörel Birliktelik
Federasyona üye dernekler ve bu derneklere üye firmalar işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
Federasyon bu işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli ortamı hazırlamakla yükümlüdür.
Katılımcılık
Dernekler ve derneklere üye firmalar bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
Toplum Yararı
Federasyon faaliyetlerinde toplum yararı gözetilir.