Tarihçe

Tarihsel bağlamda ülkemizde tıbbi cihaz sektörünün ilk temellerinin 1950’li yıllarda atılmış olmasına rağmen, sektörde sivil toplum örgütlenmesine gidilmesi fikri ancak 20. yüzyılın son 10 yılında filizlenmeye başladı.

Sektörümüzde ilk örgütlenme girişimi benzer amaç ve ortak menfaatlerin yasal çerçevede dile getirilmesi için en uygun sivil toplum örgütlenmelerinden bir tanesi olan dernekler vasıtasıyla gerçekleşti. Tıbbi cihaz sektöründe ortak amaç ve menfaatlerin gerek kamuoyu, gerekse kanun koyucu Kurum ve Kuruluşlar nezdinde savunulması ve sektörün Ülke menfaatleri doğrultusunda gelişimine katkı sağlanması amacıyla 1991 yılında kurulan ilk dernek Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği’dir. Bu öncü derneğimizin kurulmasından yaklaşık 1 yıl sonra şimdiki adı Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği olan İstanbul Tıbbi Malzeme, İthalat, İhracat ve Satıcılar Derneği kuruldu. Sektörde sivil toplum girişiminin öncüleri olan iki derneğimizin bölgelerinde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar, sektörümüzde sivil toplum bilincinin Türkiye çapında yayılmasına büyük katkı sağlayarak tıbbi cihaz sektöründe hızlı bir dernekleşme süreci başladı.